План пасяджэнняў кафедры

1 САМЕСТР

Нумар паседжання

Месяц, год

Найменне пытанняў

Дата правядзення

Адказны за падрыхтоўку пытання

Адзнака аб фактычным выкананні

1

жнівень

2022

 1. Арганізацыя работы кафедры ў 2022-2023 навучальным годзе і задачах на 2022-2023 нав. год.
 2. Сцвярджэнне прыкладнай тэматыкі тэм магістарскіх дысертацый па спецыяльнасці 1-27 80 01 "Інавацыйны бізнес".
 3. Сцвярджэнне тэм магістарскіх дысертацый (2022 год паступлення).
 4. Аб гатоўнасці ЭУМК, унесеных у гадавы план выдання БНТУ на 2022-2023 гг.
 5. Аб павышэнні кваліфікацыі прафесарска-выкладчыцкага складу кафедры ў 2022-2023 навучальным годзе.
 6. Аб стане вучэбна-метадычнага забеспячэння навучальнага працэсу па дысцыплінах, замацаваных за кафедрай, у 2022-2023 навучальным годзе (падрыхтоўка і зацвярджэнне навучальных праграм, кантрольных работ).
 7. Размеркаванне абавязкаў ППС кафедры.
 8. Рознае.

31.08.22

Заг. кафедрай,

 ППС

 

2

верасень

2022

 1. Аб карэкціроўцы індывідуальнай вучэбнай нагрузкі выкладчыкаў кафедры на 2022-2023 нав. год і зацвярджэнні індывідуальных планаў выкладчыкаў на 2022-2023 нав. год
 2. Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у прыкладную тэматыку дыпломных работ для студэнтаў спецыяльнасцей 1-25 01 07 "Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве" і 1-27 01 01 "Эканоміка і арганізацыя вытворчасці (па напрамках)" на 2022-2023 навучальны год.
 3. Аб зацвярджэнні прыкладнай тэматыкі курсавых работ/праектаў для студэнтаў спецыяльнасцей 1-25 01 07 “Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве”, 1-26 02 02 “Менеджмент (па напрамках)” і 1-27 01 01 “Эканоміка і арганізацыя вытворчасці (пл напрамках) )” на 2022-2023 навучальны год.
 4. Аб выніках праходжання практык у летні перыяд.
 5. Рознае.

27.09.22

Заг. кафедрай,

Сабаленка І.А., ППС,

(кіраўнікі курсавых работ/праектаў)

 

 

 

3

кастрычнік

2022

 1. Вынікі правядзення самакантролю функцыянавання СМЯ на кафедры.
 2. Аб зацвярджэнні пераліку тэарэтычных пытанняў і заданняў для правядзення залікаў і экзаменаў па навучальных дысцыплінах у 2022-2023 навучальным годзе.
 3. Аб стане працы па міжнародным супрацоўніцтве кафедры і яго развіцці.
 4. Аб падрыхтоўцы кандыдацкіх дысертацый арт. выкладчыкаў кафедры і мяркуемыя тэрміны іх абароны.
 5. Аб гатоўнасці ЭУМК, унесеных у гадавы план выдання БНТУ на 2022-2023 гг.
 6. Справаздача аб ходзе работы над кандыдацкай дысертацыяй аспіранта Юневіч Н.Г.
 7. Рознае.

25.10.22

Заг. кафедрай, Сабаленка І.А., ППС,

Юневіч Н.Г., Салтанава І.В.

 

4

лістапад

2022

 1. Аб задачах кафедры па развіццю НДР і НДРС кафедры.
 2. Аб публікацыйнай актыўнасці выкладчыкаў кафедры і рэйтынгах у індэксах цытавання.
 3. Аб стане і задачах кафедры па ўдасканаленні практычнай падрыхтоўкі і аб рабоце з філіялам кафедры.
 4. Трэцяя атэстацыя магістрантаў (2021 год паступлення).
 5. Забеспячэнне дасягнення мэт кафедры ў галіне якасці на бягучы навучальны год.
 6. Зацвярджэнне тэматыкі і кіраўнікоў дыпломных работ/праектаў па спецыяльнасцях 1-25 01 07 "Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве" і 1-27 01 01 "Эканоміка і арганізацыя вытворчасці (пл напрамках)".
 7. Аб гатоўнасці ЭУМК, унесеных у гадавы план выдання БНТУ на 2022-2023 гг.
 8. Рознае.

29.11.22

Заг. кафедрай,

Сабаленка І.А., ППС,

кіраўнікі магістрантаў,

магістранты

 

5

снежань

2022

 1. Вынікі і справаздача аб НДР кафедры за 2022 год, абмеркаванне перспектыўных напрамкаў развіцця навуковых даследаванняў.
 2. Аб стане працы па міжнародным супрацоўніцтве кафедры і яго развіцці.
 3. Аб рабоце па прафілактыцы карупцыйных злачынстваў.
 4. Справаздача аб НДРС за 2022 год.
 5. Аб гатоўнасці ЭУМК, унесеных у гадавы план выдання БНТУ на 2022-2023 гг.
 6. Выніковая атэстацыя магістрантаў і допуск да абароны магістарскіх дысертацый.
 7. Рознае.

27.12.22

Заг. кафедрай, Сабаленка І.А.,

Галоўніцкая Н.М.,

ППС

 

6

студзень

2023

 1. Аб працоўнай дысцыпліне.
 2. Аб рабоце кафедры з замежнымі навучэнцамі і шляхі актывізацыі іх уцягнутасці ва ўсе формы адукацыйнага працэсу.
 3. Аб гатоўнасці ЭУМК, унесеных у гадавы план выдання БНТУ на 2022-2023 гг.
 4. Вынікі работы ДЭК (2021-2022 нав. год) і задачы кафедры па ўдасканаленні правядзення выніковай атэстацыі.
 5. Зацвярджэнне праграмы і білетаў да дзяржаўнага іспыту па спецыяльнасцях 1-25 01 07 "Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве" і 1-27 01 01 "Эканоміка і арганізацыя вытворчасці (па напрамках)".
 6. Першая атэстацыя магістрантаў (2022 год паступлення).
 7. Аб узаеманаведванні ППС кафедры ў 1 семестры 2022-2023 навучальнага года.
 8. Рознае.

31.01.23

Заг. кафедрай,

Сабаленка І. А.,

Сядніна М. А.,

кіраўнікі магістрантаў,

магістранты

 

2 САМЕСТР

Нумар паседжання

Месяц, год

Найменне пытанняў

Дата правядзення

Адказны за падрыхтоўку пытання

Адзнака аб фактычным выкананні

7

люты

2023

 1. Аб стане вучэбна-метадычнай і навукова-даследчай работы на кафедры.
 2. Аб выніках зімовай экзаменацыйнай сесіі 2022-2023 навучальнага года.
 3. Аб выкананні індывідуальных планаў ППС кафедры за першы семестр і інш.
 4. Аб гатоўнасці ЭУМК, унесеных у гадавы план выдання БНТУ на 2022-2023 гг.
 5. Рознае.

28.02.23

Заг. кафедры, ППС,

Сабаленка І. А.,

Шапарэнка А. А.

 

8

сакавік

2023

 1. Праца прафесарска-выкладчыцкага складу па маральным і патрыятычным выхаванні навучэнцаў падчас правядзення заняткаў, экзаменаў і залікаў.
 2. Аб якасці падрыхтоўкі магістрантаў.
 3. Аб ходзе выканання выканання мерапрыемстваў па супрацьдзеянні карупцыі.
 4. Аб гатоўнасці ЭУМК, унесеных у гадавы план выдання БНТУ на 2022-2023 гг.
 5. Аб стане вучэбна-метадычнага забеспячэння навучальнага працэсу па дысцыплінах, замацаваных за кафедрай.
 6.  Рознае.

28.03.23

Заг. кафедрай, Галоўніцкая Н.М.,

ППС

 

9

красавік

2023

 1. Вынікі пераддыпломнай практыкі.
 2. Аб арганізацыі і правядзенні навуковай канферэнцыі ў 2022/2023 навучальным годзе.
 3. Аб гатоўнасці ЭУМК, унесеных у гадавы план выдання БНТУ на 2022-2023 гг.
 4. Правядзенне маніторынгу, аналізу і ацэнкі рэзультатыўнасці працэсаў СМЯ.
 5. Аб рабоце куратараў кафедры ў 2022-2023 навучальным годзе.
 6. Аб ходзе напісання дыпломных работ студэнтамі па спецыяльнасцях 1-25 01 07 "Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве" і 1-27 01 01 "Эканоміка і арганізацыя вытворчасці (пл напрамках)"
 7. Рознае.

25.04.23

Заг. кафедрай, Сабаленка І.А.,

Зімніцкая Л.В., ППС

 

10

травень

2023

 1. Вынікі абароны дыпломных работ і арганізацыі працы ДЭК.
 2. Вынікі публікацыйнай актыўнасці ППС кафедры ў 2022-2023 навучальным годзе.
 3. Аб замацаванні за ППС раздзелаў гадавой кафедральнай справаздачы за 2022-2023 навучальны год.
 4. Справаздача аб ходзе работы над кандыдацкай дысертацыяй аспіранта Юневіч Н.Г. і меркаваных тэрмінах яе абароны.
 5. Рознае.

 

30.05.23

Заг. кафедры, ППС,

Юневіч Н.Г., Салтанава І.В.

 

 

11

мюнь

2023

 

 1. Аб выніках аналізу ацэнкі задаволенасці спажыўцоў у 2022-2023 навучальным годзе.
 2. Абмеркаванне справаздачы кафедры за 2022-2023 навучальны год і плана работы на 2023-2024 навучальны год.
 3. Другая атэстацыя магістрантаў (2022 год паступлення).
 4. Справаздачы выкладчыкаў аб выкананні індывідуальных планаў і ўзаеманаведванняў у другім семестры 2022-2023 навучальнага года.
 5. Рознае.

13.06.23

Заг. кафедрай, Сабаленка І.А.,

Шапарэнка А.А., ППС

12

чэрвень

2023

 

 1. Зацвярджэнне гадавой кафедральнай справаздачы за 2022-2023 навучальны год.
 2. Вынікі працы ДЭК, рэкамендацыі ў магістратуру і задачы кафедры па падрыхтоўцы навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі.
 3. Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у праграмы навучальных дысцыплін кафедры.
 4. Планаванне навучальнай нагрузкі на 2023-2024 навучальны год.
 5. Аб узаеманаведванні ППС кафедры ва II семестры 2022-2023 навучальнага года.
 6. Справаздача аб НДРС кафедры.
 7. Рознае.

30.06.23 

Заг. кафедрай, Сабаленка І.А., ППС

 

Дэканат : Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 25/3, учебный корпус 20, ауд. 508 / Republic of Belarus, 220114, Minsk, st. F. Skorina, 25/3, academic building 20, room 508
Кафедра : Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 25/3, учебный корпус 20, ауд. 501 / Republic of Belarus, 220114, Minsk, st. F. Skorina, 25/3, academic building 20, room 501
Час працы
8:15 – 17:30
Дэканат Супрацоўнікі
Кантакты факультэта
Гарачая лінія
+375 (17) 248-26-58
Па пытаннях атрымання даведак
+375 (17) 248-26-58
Па пытаннях засялення ў інтэрнат
+375 (17) 248-26-58
Усе кантакты
Корпус на карце
Абітурыент?
Выбірай спецыяльнасць!
Аб'ява
19 чэрвеня 2023 15:47
Тэсціраванне па рускай мове як замежнай і беларускай мове як замежнай
Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы паведамляе, што замежныя грамадзяне могуць прайсці сертыфікацыйнае тэсціраванне па рускай мове як замежнай і беларускай мове як замежнай.
Факультет международного сотрудничества
Падрабязна
15 чэрвеня 2023 9:00
Огонь молодежных талантов!
Читай положение и подай заявку для участия в Минском городском туре фестиваля-конкурса молодежного творчества.
БРСМ БНТУ
Падрабязна
10 красавіка 2023 15:55
Конкурс по созданию рекламного буклета БНТУ
Успей принять участие в конкурсе по созданию рекламного буклета БНТУ!
Факультет международного сотрудничества
Падрабязна
Дадаць аб'яву Дадаць