Седніна М.А. працуе ў БНТУ з 2002г. Пасля заканчэння магістратуры была размеркавана асістэнтам на кафедру «Паліталогія, сацыялогія і сацыяльнае кіраванне», дзе ў 2010г. абраная па конкурсе на пасаду старэйшага выкладчыка. З 2011г. працавала старэйшым выкладчыкам кафедры «Інфармацыйныя тэхналогіі ў кіраванні» Міжнароднага інстытута дыстанцыйнай адукацыі БНТУ. 01.07.2014 г. пераведзена на пасаду намесніка дырэктара Міжнароднага інстытута дыстанцыйнай адукацыі БНТУ. 21.09.2020 г. пераведзена на пасаду дырэктара Міжнароднага інстытута дыстанцыйнай адукацыі БНТУ.
У 2005г. скончыла аспірантуру НАН Беларусі па спецыяльнасці 08.00.05 “Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай”.
У 2011г. скончыла РІВШ БДУ па спецыяльнасці перападрыхтоўкі “Сучасныя тэхналогіі ўніверсітэцкай адукацыі” і атрымала кваліфікацыю “Выкладчык вышэйшай школы”, а ў 2017г. - РІВШ БДУ па спецыяльнасці перападрыхтоўкі “Педагагічная дзейнасць на англійскай мове” і атрымала кваліфікацыю “выкладчык з веданнем англійскай мовы”.
У 2017г. у Міжнародным інстытуце дыстанцыйнай адукацыі БНТУ адкрыты новы напрамак - арганізацыя навучальнага працэсу для замежных грамадзян на англійскай мове, у рамках якога Седніна М.А. каардынуе працу кафедраў універсітэта па навучанні замежных студэнтаў на англійскай мове. З яе ўдзелам распрацоўваюцца навучальныя планы, праграмы, вучэбна-метадычная дакументацыя па спецыяльнасцях БНТУ, па якіх вядзецца навучанне па дзённай форме атрымання адукацыі на англійскай мове, а таксама ажыццяўляецца падбор і павышэнне кваліфікацыі выкладчыкаў, якія працуюць з замежнымі студэнтамі на англійскай мове.
У рамках рэалізацыі міжнародных праектаў па напрамках Шры-Ланка, Францыя, ЗША арганізаваны адукацыйны працэс на англійскай мове па наступных напрамках:

 1. Навучанне замежных грамадзян па адукацыйных праграмах вышэйшай адукацыі 1-ай ступені (праграма кваліфікацыі – «інжынер» у БНТУ) у Міжнародным навучальным цэнтры БНТУ ў Шры-Ланцы па спецыяльнасцях 1-36 01 01 “Тэхналогія машынабудавання” і 1-70 02 01 “Прамысловае і грамадзянскае будаўніцтва” з поўным і скарочаным тэрмінамі навучання.
 2. Навучанне замежных грамадзян па асацыяванай міжнароднай праграме ў галіне інжынерыі (AIPE) па спецыяльнасці 1-53 01 01 “Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей” на англійскай мове ў рамках дагавора БНТУ-ESIGELEC (г. Руан, Францыя).
 3. Навучанне замежных грамадзян па асацыяванай праграме ў галіне менеджменту (AIPM) па спецыяльнасці 1-26 02 02 “Менеджмент” на англійскай мове ў рамках дагавора БНТУ-Montpellier Business School (г. Монпелье, Францыя).
 4. Навучанне замежных грамадзян у БНТУ на англійскай мове па спецыяльнасцях: 1-40 05 01 “Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі”, 1-53 01 01 “Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей”, 1-38 02 02 “Біятэхнічныя і медыцынскія апараты і сістэмы”, 1-37 01 06 “Тэхнічная эксплуатацыя аўтамабіляў”, 1-36 01 01 “Тэхналогія машынабудавання” на адпаведных факультэтах.
 5. Навучанне замежных грамадзян па сумеснай праграме трансферу 2+2 БНТУ-CSUS (Каліфарнійскі дзяржаўны універсітэт, Сакрамэнта, ЗША).

Дисциплины, которые ведёт как преподаватель (включая магистратуру)

Теоретические основы менеджмента

Прогнозирование и планирование социально-экономических процессов

Экономика и управление социальной сферой

Управление персоналом

Прогнозирование и планирование экономики

Рынок труда

 

Список печатных работ

 1. Карасёва, М.Г., Седнина, М.А., Траханов, А.П. Проблемы сертификации отечественной продукции. / М.Г. Карасёва, М.А. Седнина, А.П. Траханов // Глобальная наука и инновация 2021: центральная Азия. Серия «Экономические науки. Том 2. – 2021. - №1 (12). - С. 159-163.
 2. Шабека, В.Л, Карасёва, М.Г., Седнина, М.А. Правовое регулирование использования электромобильного транспорта в Республике Беларусь и перспективы его использования. / В.Л. Шабека, М.Г. Карасёва, М.А. Седнина // Организация и безопасность дорожного движения: материалы XIV Национальной научно-практической конференции с международным участием (13 мая 2021) /отв. ред. Д.А. Захаров. – Тюмень: ТИУ, 2021. – 342 с.
 3. Бояршинова, О. А., Карасёва, М. Г., Седнина, М. А. Влияние дистанционного обучения на успеваемость учащихся. / О.А. Бояршинова, М.Г. Карасева, М.А. Седнина // Информационно-коммуникационные технологии в управлении, образовании, науке [Электронный ресурс]: международная научно-техническая конференция, Минск, 19 мая 2021 г. / сост.: Е. А. Хвитько. – Минск: БНТУ, 2021.
 4. Седнина, М.А., Карасёва М.Г., Шабека В.Л. Информационные системы и технологии программного обеспечения для нужд оценки и урегулирования ущерба в сфере транспорта в результате ДТП. Современная сложившаяся практика в Беларуси. / М.А. Седнина, М.Г. Карасёва, В.Л. Шабека // Транспортные и транспортно-технологические системы:  материалы  Международной  научно-технической  конференции (15  апреля  2021  года)  /  отв.  ред.  Н.  С.  Захаров.  –  Тюмень: ТИУ, 2021. – 341 с.
 5. Седнина, М.А., Траханов, А.П. Инновационная модель эффективного использования трудовых ресурсов в организациях сферы услуг / М.А. Седнина, А.П. Траханов // Современный менеджмент: проблемы, анализ тенденций, перспективы развития: Материалы III международной научно-практической конференции, декабрь 2020 г., Волгоград /  Волгоградский  филиал  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Российский  экономический  университет имени Г.В. Плеханова». – Волгоград: Сфера, 2021. – 368 с.
 6. Павлова, В.В., Карасева, М.Г., Седнина, М.А., Ярошевич, И.А. Экономическая, техническая и правовая составляющая понятия функционального износа в оценочной деятельности / В.В. Павлова, М.Г. Карасева, М.А. Седнина, И.А. Ярошевич // Global science and innovations 2020: Central Asia: материалы XI Международной научно-практической конференции (15-17 декабря 2020  года)  – Нур-Султан: Бобек, 2021. - С. 44-47.
 7. Бабушкина, Я. В. Роль международной организации труда в социально-трудовых преобразованиях / Я. В. Бабушкина, А. П. Траханов, М. А. Седнина // VIII Международная научно-техническая интернет-конференция "Информационные технологии в образовании, науке и производстве", 21-22 ноября 2020 года [Электронный ресурс] / Белорусский национальный технический университет ; сост. Е. В. Кондратёнок. – Минск: БНТУ, 2020. – С. 185-189.
 8. Программно-информационное и методическое обеспечение технологий дистанционного обучения» [электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ. ГБ 16-226) / БНТУ; рук. Голиков  В.Ф.; исполн. Кондратьева Т.Н., Седнина М.А., Главницкая И.Н., Соболенко И.А., Голикова А.Е., Шапаренко А.А.- Мн., 2021.
 9. Карасёва, М. Г. Проблемы производства конкурентоспособной продукции / М. Г. Карасёва, М. А. Седнина, И. А. Ярошевич // VIII Международная научно-техническая интернет-конференция "Информационные технологии в образовании, науке и производстве", 21-22 ноября 2020 года [Электронный ресурс] / Белорусский национальный технический университет ; сост. Е. В. Кондратёнок. – Минск: БНТУ, 2020. – С. 236-241.
 10. Золотарев, С. А., Савеня, П. С., Жуков, К. А., Седнина, М. А. Метод неразрушающего контроля толщины и внутренней дефектности стенок металлической трубы = Method of non-destructive control of thickness and internal defectivity of the walls of metal pipe / С. А. Золотарев [и др.] // Системный анализ и прикладная информатика. – 2020. – № 3. – С. 28-33.
 11. Зайцева, Н. В. Развитие системы сетевого образования / Н. В. Зайцева, М. А. Седнина // VII Международная научно-техническая интернет-конференция "Информационные технологии в образовании, науке и производстве", 16-17 ноября 2019 года, Минск, Беларусь [Электронный ресурс] / Белорусский национальный технический университет ; сост. Е. В. Кондратёнок. – Минск: БНТУ, 2019. – С. 219-221.
 12. Зайцева, Н.В. Развитие системы сетевого образования в Республике Беларусь (на примере БНТУ) / Н. В. Зайцева, М. А. Седнина, А.А. Зайцева А.П. Траханов // Фундаментальная наука и образовательная практика: материалы Х Респ. Научн.-методол. Семинара «Актуальные проблемы современного естествознания», Минск, 12 дек. 2019 г. / редкол.: В.А. Гайсёнок (пред.) и [и др.]. – Минск: РИВШ, 2019. -226с. – С. 180-183.
 13. Зайцева, Н.В., Седнина, М.А. «Развитие системы сетевого образования» / Н.В. Зайцева, М.А. Седнина // VII Международная научно-техническая интернет-конференция "Информационные технологии в образовании, науке и производстве", 16-17 ноября 2019 года, Минск, Беларусь [Электронный ресурс] / Белорусский национальный технический университет; сост. Е. В. Кондратёнок. – Минск: БНТУ, 2019.
 14. Седнина, М. А. Интернационализация образования / М. А. Седнина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 16-й Международной научно-технической конференции. – Минск: БНТУ, 2018. – Т. 4. – С. 255.
 15. Зайцева, Н. В. Роль заработной платы как стимула повышения эффективности труда работников в экономике Республики Беларусь / Н.В. Зайцева, М.А. Седнина // Информационные технологии в образовании, науке и производстве : VI Международная научно-техническая интернет-конференция, 17-18 ноября 2018 г. [Электронный ресурс]. – [Б. и.], 2018.
 16. Седнина, М.А. Основные модели международных партнерств в сфере высшего образования / М. А. Седнина, И. Н. Кандричина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 15-й Международной научно-технической конференции. - Минск: БНТУ, 2017. - Т. 4. - С. 269.
 17. Седнина, М.А. Модели стимулирования экспорта образовательных услуг / М. А. Седнина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 15-й Международной научно-технической конференции. - Минск: БНТУ, 2017. - Т. 4. - С. 268.
 18. Седнина, М.А. Математические модели в образовании / М. А. Седнина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 14-й Международной научно-технической конференции. - Минск: БНТУ, 2016. - Т. 4. - С. 297.
 19. Седнина, М.А. ERP-системы в учреждениях высшего образования / М. А. Седнина, И. Н. Кандричина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 14-й Международной научно-технической конференции. - Минск: БНТУ, 2016. - Т. 4. - С. 296.
 20. Потапенко, Н.Е. Проблема формирования информационной грамотности будущих специалистов / Н. Е. Потапенко, Л. В. Акимова, М. А. Седнина // Информационные технологии в образовании, науке и производстве : IV Международная научно-техническая интернет-конференция, 18-19 ноября 2016 г. Секция Современные информационные технологии в преподавании технических и гуманитарных дисциплин [Электронный ресурс]. – Минск: БНТУ, 2016.
 21. Седнина, М.А. Системный подход к образованию / М. А. Седнина, И. Н. Кандричина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 13-й Международной научно-технической конференции. - Минск: БНТУ, 2015. - Т. 4. - С. 314.
 22. Седнина, М.А. Основные методы количественной оценки параметров педагогических процессов / М. А. Седнина // Информационные технологии в образовании, науке и производстве : III Международная научно-техническая интернет-конференция, 20-21 ноября 2015 г. Секция 1 [Электронный ресурс]. - [Б. и.], 2015.
 23. Кандричина, И.Н. Функциональная характеристика социального капитала организаций / И. Н. Кандричина, М. А. Седнина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 13-й Международной научно-технической конференции. - Минск: БНТУ, 2015. - Т. 4. - С. 42.
 24. Седнина, М.А. Системный анализ как методологическая основа моделирования образовательных систем / М. А. Седнина, А. А. Лобатый // Информационные технологии в образовании, науке и производстве : II Международная научно-техническая интернет-конференция, 4 декабря 2014 г. Секция: Современные информационные технологии в преподавании технических и гуманитарных дисциплин [Электронный ресурс]. - [Б. и.], 2014.
 25. Акимова, Л.В. Непрерывное образование в интересах устойчивого развития / Л. В. Акимова, Е.Н. Дайняк, М. А. Седнина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 12-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск: БНТУ, 2014. - С. 276.
 26. Акимова, Л.В. Образовательный процесс и инновационные технологии / Л. В. Акимова, Е. Н. Дайняк, М. А. Седнина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 12-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск: БНТУ, 2014. - С. 277.
 27. Акимова, Л.В. Механизм взаимодействия преподавателей и студентов при внедрении информационно-коммуникационных технологий / Л. В. Акимова, Н.Е. Потапенко, М. А. Седнина // Информационные технологии в образовании, науке и производстве : II Международная научно-техническая интернет-конференция, 4 декабря 2014 г. Секция: Современные информационные технологии в преподавании технических и гуманитарных дисциплин [Электронный ресурс]. - [Б. и.], 2014.
 28. Акимова, Л.В. Непрерывное образование как фактор времени / Л. В. Акимова, М. А. Седнина // Информационные технологии в образовании, науке и производстве: II Международная научно-техническая интернет-конференция, 4 декабря 2014 г. Секция: Современные информационные технологии в преподавании технических и гуманитарных дисциплин [Электронный ресурс]. - [Б. и.], 2014.
 29. Кандричина, И. Н. Состояние инновационного потенциала организаций Беларуси / И. Н. Кандричина, М. А. Седнина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 12-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск: БНТУ, 2014. - С. 51.
 30. Вайнилович, Э.Г. Кейс-стади как элемент управленческой практики / Э. Г. Вайнилович, М.А. Седнина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 11-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск: БНТУ, 2013. - С. 48.
 31. Карасева, М. Г. Эффективность систем менеджмента качества организаций / М. Г. Карасева, М. А. Седнина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 11-й Международной научно-технической конференции. Т. 3. - Минск: БНТУ, 2013. - С. 175.
 32. Седнина, М. А. Особенности информационных систем в управлении организацией / М. А. Седнина, И. Н. Кандричина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 11-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск: БНТУ, 2013. - С. 306.
 33. Седнина, М.А. Целесообразность применения технологии проектного обучения в дистанционном образовании / М.А. Седнина М.Г. Карасёва // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Десятой международной научно-технической конференции : в 4 т. / Белорусский национальный технический университет; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск: БНТУ, 2012. – Т. 4. – С. 290.
 34. Седнина, М. А. Проектирование ЭУМКД для студентов дистанционной формы обучения / М. А. Седнина, М.Г. Карасёва // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Десятой международной научно-технической конференции : в 4 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск: БНТУ, 2012. – Т. 4. – С. 289.
 35. Седнина, М. А. Стандартизация образования в Республике Беларусь / М. А. Седнина // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Десятой международной научно-технической конференции : в 4 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск: БНТУ, 2012. – Т. 4. – С. 33.
 36. Карасёва, М. Г. Проблемы конкурентоспособности и отечественной продукции / М. Г. Карасёва, М. А. Седнина // Наука - образованию, производству, экономике : материалы Десятой международной научно-технической конференции : в 4 т. / Белорусский национальный технический университет ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск: БНТУ, 2012. – Т. 3. – С. 218.
 37. Седнина, М. А. Государственная политика в сфере семьи и брака / М. А. Седнина, Э. Г. Вайнилович // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 11-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск: БНТУ, 2013. - С. 45.
 38. Седнина, М. А. Применение информационных технологий в управлении персоналом организации / М. А. Седнина, М. Г. Карасева, И. Н. Кандричина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 11-й Международной научно-технической конференции. Т. 4. - Минск : БНТУ, 2013. - С. 305.
 39. Туровец, А. М. Основные направления государственного регулирования при формировании национальной логистической системы / А. М. Туровец, М. А. Седнина // Структурная перестройка национальной экономики в современных условиях: материалы Республиканской научно-практической конференции / Белорусский национальный технический университет; редкол.: А. Н. Тур [и др.]. - Минск: БНТУ, 2010. - С. 284-288.